امداد خودرو ایران خودرو | یکی از انواع خدمات مختلف امداد خودرو طلائی است که مخصوص خودروهای ایران خودرو می باشد و تمامی هموطنان میتوانند با تماس اولین و سریع ترین تیم مجرب را در کنار خود داشته باشند.

امداد خودرو- امداد و نجات به تمامی خودرو های سواری سبک وسنگین – دارای بیش از 20 نیسان یدک کش و بیش از 5 خودرو بر مجهز می باشد-