مفهوم رنگ ها در علائم عبور و مرور: قبل از هرچیز بهتر است به این نکته آموزشی اشاره کرد،

آیا میدانستید بسیاری از تصادف از عدم آگاهی رانندگان محترم به مفهوم رنگ ها در عبور و مرور مربوط می شود اصلا رانندگان

به مفاهیم رنگ ها آکاهند؟

رنگ ها در علائم عبور و مرور معنا و مفهوم خاص دارند، که در ذیل به طور خلاصه به آن ها اشاره شده است:

رنگ قرمز:منع کننده یا ایست

رنگ سبز:حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی

رنگ آبی: راهنمای خدمات، حرکات مجاز، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزادراه ها

رنگ زرد: هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام >>عملیات ساختمانی<< و یا تعمیر و نگهداری

رنگ نارنجی: راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی

رنگ قهوه ای:راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

رنگ سیاه و سفید: علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

امداد خودرو

Leave a Comment